Hợp Nhất Bách Việt nghiên cứu 3D mapping bằng DRONE

Hợp Nhất Bách Việt nghiên cứu 3D mapping bằng DRONE

Hợp Nhất Bách Việt nghiên cứu 3D mapping bằng DRONE và đã có một số kết quả thành công bước đầu. Việc nghiên cứu bắt đầu từ đầu tháng 3 với phương pháp khảo sát bằng GCPs.

Khảo sát địa hình và thành lập bản đồ 3D hiện trạng rất cần thiết?

Việc khảo sát thành lập bản đồ 3D rất cần thiết phục vụ cho các nhu cầu:

  1. Khảo sát địa hình tính toán khối lượng trữ lượng khoán sản cũng như khối lượng đào và đắp trong thi công.
  2. Giám sát những biến động hiện trạng theo thời gian một cách trực quan.
  3. Cung cấp góc nhìn trực quan cho việc thiết kế.
  4. Cung cấp hiện trạng trực quan cho các bên không tham gia trực tiếp tại thực địa, qua đó họ có cái nhìn tổng quan.
  5. Trích xuất cây xanh, tính toán chiều cao cây trồng trong nông nghiệp

XEM THÊM: SCAN 3D HIỆN TRẠNG

Một số hình ảnh kết quả khảo sát 3D hiện trạng của team R&D

Trích cây xanh tự động từ mô hình 3D
Trích cây xanh tự động từ mô hình 3D
Khảo sát địa hình bằng flycam
Khảo sát địa hình bằng flycam
Hợp Nhất Bách Việt nghiên cứu 3D mapping bằng DRONE
Lớp cây xanh cao từ 4m tại khu dân cư
Hợp Nhất Bách Việt nghiên cứu 3D mapping bằng DRONE
Hợp Nhất Bách Việt nghiên cứu 3D mapping bằng DRONE

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *