Khảo sát địa hình bằng Flycam thành lập mô hình 3D khu dân cư Blue phường Long Phước, thành phố Thủ Đức TPHCM. Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt chuyên khảo sát địa hình bằng Flycam.

LIÊN HỆ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH BẰNG DRONE 0903692185

Quy mô khảo sát 20 ha bằng thiết bị flycam.

Phương pháp khảo sát bằng Flycam kết hợp giữa điểm khống chế mặt đất và đo đạc bổ sung cao độ thực địa bằng GNSS RTK

Tổ đo đạc khảo sát thực hiện 1 ngày thực địa và công tác biên tập, xử lý nội nghiệp 2 ngày

Tổ khảo sát địa hình
Tổ khảo sát địa hình

Kết quả bàn giao của Khảo sát địa hình bằng Flycam thành lập mô hình 3D

  1. Ảnh trực giao tổng thể khu có ghép trên nền bản đồ địa chính mới nhất
  2. Mô hình 3D hiện trạng phục vụ trình diễn.
Bóc tách cây xanh tự động bằng flycam
Bóc tách cây xanh tự động bằng flycam

Một số hình ảnh thực tế và kết quả nhận được.

Bình đồ ảnh tỷ lệ 1/1000
Bình đồ ảnh tỷ lệ 1/1000
Mô hình 3D thành lập bằng flycam
Mô hình 3D thành lập bằng flycam

XEM THÊM KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH ĐÀ LẠT DỰ ÁN MINH PHƯƠNG FARM

Chúng tôi là công ty dịch vụ khảo sát địa hình chuyên nghiệp