Liên hệ

TRANG CHỦ / LIÊN HỆ

Đo đạc địa chính - Khảo sát địa hình - Scan 3D laser

phone

+84903692185

Đo đạc địa chính - Khảo sát địa hình - Scan 3D laser

E-mail

viet@bachvietunited.com

Đo đạc địa chính - Khảo sát địa hình - Scan 3D laser

Adress

369/16 Lò Lu, . Trường Thạnh
Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Đo đạc địa chính - Khảo sát địa hình - Scan 3D laser

Opening Hours

Thứ 2 đến Thứ 6: 8am – 5 pm

Gửi email cho Bách Việt