Contact

Send us a message

Contact Us

Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt cung cấp dịch vụ đo đạc địa chính, khảo sát xây dựng, scan 3D laser và xử lý dữ liệu GIS

Đo đạc địa chính - Khảo sát địa hình - Scan 3D laser

Adress

369/16 Lò Lu, . Trường Thạnh
Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Đo đạc địa chính - Khảo sát địa hình - Scan 3D laser

Opening Hours

Thứ 2 đến Thứ 6: 9am – 5 pm

Đo đạc địa chính - Khảo sát địa hình - Scan 3D laser

E-mail

viet@bachvietunited.com

Đo đạc địa chính - Khảo sát địa hình - Scan 3D laser

phone

+84916181935

Để lại lời nhắn