Khảo sát địa hình

Khảo sát địa hình phục vụ nhiều mục đích: lập quy hoạch, thiết kế, tính toán khối lượng đào đắp, san lấp…

Đo đạc địa chính - Khảo sát địa hình - Scan 3D laser

Khảo sát địa hình truyền thống

Khảo sát địa hình các tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000 bằng phương pháp đo đạc truyền thống thông qua việc sử dụng máy toàn đạc điện tử, máy thủy bình kết hợp với phương pháp đo đạc trực tiếp bằng thiết bị GNSS RTK (DGPS).Khảo sát lập bình đồ tuyến gồm mặt cắt dọc, mặt cắt ngang phục vụ thiết kế hạ tầng kỹ thuật: đường giao thông, tuyến bờ kè…

Read More

Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/1000 và 1/2000 bằng thiết bị UAV

Việc sử dụng thiết bị Flycam/ Drone trong khảo sát địa hình ở phạm vi lớn và tỷ lệ 1/1000, 1/2000 mang lại hiệu quả kinh tế cao mà chi phí tối thiểu.

Ngoài ra, khảo sát địa hình bằng Flycam cũng đánh giá được sự phát triển của rừng, đánh giá và tính toán được sinh khối của rừng cũng như thành lập các bản đồ 3D cho các ứng dụng đánh giá tác động môi trường và cảnh báo thiên tai.

Thêm nữa, khảo sát địa hình bằng Flycam có thể đánh giá được trữ lượng khoán sản nổi như mỏ đá và xây dựng mô hình 3D cho các mục đích khác như mô hình 3D khu du lịch, khu di tích…Qua đó giúp nhà quản lý có thể ra quyết định nhanh chóng cũng như giám sát sự biến động trên khu vực quản lý qua thời gian một cách tổng quan và trực quan.

Read More

Khảo sát địa hình đáy sông, đáy biển và lòng hồ

Đo sâu hồi ầm lập bình đồ đáy sông, đáy hồ và đáy biển phục vụ thiết kế, nạo vét lòng sông, lòng hồ.

Read More

Khảo sát địa hình với thiết bị 3D scan laser

Khảo sát địa hình bằng thiết bị 3D laser phục vụ cho nhiều mục đích: thu thập dữ liệu hiện trạng, thu thập cảnh quan sinh động cho các mục đích thiết kế chính xác tại những địa điểm hạn chế nhiều nhân sự thi công.

Read More