Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt tham gia thực hiện công việc Đo đạc căn hộ chung cư phục vụ cấp sổ hồng dự án Bách Phú Thịnh tại phường Hiệp Phú, quận 9, Tp. Hồ Chí Minh

Mục đích đo đạc căn hộ chung cư

  • Cung cấp bản vẽ hiện trạng phục vụ bàn giao nhà ở
  • Kiểm tra đối chiếu diện tích xây dựng bởi nhà thầu
  • Phục vụ công tác cấp sổ hồng căn hộ chung cư cho khách hàng mua nhà và cấp sở hữu công trình cũng như các phần thuộc sở hữu của chủ đầu tư
Đo đạc căn hộ chung cư phục vụ cấp sổ hồng tại quận 9
Đo đạc căn hộ chung cư phục vụ cấp sổ hồng tại quận 9
Đo đạc căn hộ chung cư phục vụ cấp sổ hồng tại quận 9
Đo đạc căn hộ chung cư phục vụ cấp sổ hồng tại quận 9
Đo đạc căn hộ chung cư phục vụ cấp sổ hồng tại quận 9
Đo đạc căn hộ chung cư phục vụ cấp sổ hồng tại quận 9

Quy mô đo đạc dự án Bách Phú Thịnh

  • Đo đạc 546 căn hộ chung cư
  • Đo đạc sơ đồ công trình 2 khu thương mại, 1 nhà trẻ và 1 nhà đa năng
  • Đo đạc khu văn phòng cho thuê
Đo đạc căn hộ chung cư phục vụ cấp sổ hồng tại quận 9
Đo đạc căn hộ chung cư phục vụ cấp sổ hồng tại quận 9