Tin tức

5 phương án quản lý rừng bền vững

Xây dựng phương án quản lý rừng

Cơ quan chính quyền đều chú trọng tới các phương án quản lý rừng bền vững nhằm gìn giữ và phát triển được rừng tự nhiên cho thế hệ mai sau. Việc quản lý không hề đơn giản, còn cần phải có phương án hữu ích, đúng đắn. Công đoạn thực hiện cần đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm và các thiết bị hỗ trợ. 

LIÊN HỆ TƯ VẤN QUẢN LÝ RỪNG BẰNG UAV 0903692185

Quản lý rừng bền vững là gì?

Quản lý rừng bền vững tức là cách thức áp dụng để làm sao cho thể bảo vệ, kiểm soát, quản lý các hoạt động trong rừng, đảm bảo rừng phát triển lâu dài. Hạn chế các hoạt động, sự việc làm giảm đi nguồn tài nguyên rừng, giảm giá trị và thu hẹp diện tích của rừng bằng cách tàn phá. Chú ý bảo vệ môi trường, tài nguyên góp phần giữ vững vấn đề an ninh – quốc phòng.

Đối với nguồn tài nguyên quốc gia đang có xu hướng bị khai thác nhiều, vấn đề quản lý cần được thắt chặt đúng phương pháp. Như vậy với đảm bảo tiêu chí về rừng bền vững. 

Phương án quản lý rừng cho bền vững là gì?
Phương án quản lý rừng cho bền vững là gì?

Việc quản lý này cần đảm bảo được 3 vấn đề chính là sinh thái, kinh tế và yếu tố văn hóa xã hội. Thực hiện đồng thời để đảm bảo các giá trị cho cuộc sống hiện tại và tương lai. Bảo vệ rừng mang lại lợi ích cho toàn thể mọi người, cho nền kinh tế và nguồn sinh thái. Việc áp dụng phương án quản lý rừng bền vững không chỉ của nhà nước mà cần toàn dân cùng đồng sức để thực hiện.

Rừng là nơi cung cấp nhiều nguồn tài nguyên quan trọng, giảm thiên tai, điều hòa khí hậu, ngăn chặn biến đổi khí hậu,… Vì thế không thể coi nhẹ vấn đề quản lý và bảo vệ rừng.

Phương án quản lý rừng bền vững

Phương án quản lý rừng cần được lên kế hoạch bởi những đơn vị, cá nhân có thẩm quyền. Và đồng thời cũng cần được thực hiện cẩn thận, khoa học.

Chủ rừng/quản lý rừng là tổ chức cần phải có kế hoạch xây dựng, cách thức quản lý đúng, hiệu quả. Khuyến khích chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân liên kết và cùng đồng lòng thực hiện các phương án quản lý bền vững. 

Xây dựng, thực hiện và điều chỉnh phương án quản lý

Thời gian cho việc thực hiện phương án quản lý rừng bền vững tối đa 10 năm từ ngày phương án được cấp chính quyền phê duyệt. Nếu cơ quan nhà nước điều chỉnh lại diện tích rừng, đất lâm nghiệp có ảnh hưởng về mục đích sử dụng hoặc chủ rừng cần thay đổi kế hoạch phải chỉnh lại phương án quản lý. 

Xây dựng phương án quản lý rừng
Xây dựng phương án quản lý rừng

Sau đó trình lên cơ quan có thẩm quyền phê duyệt mới đối với những nội dung đã được điều chỉnh phù hợp với thực tế. Phương án phải rõ ràng và chuẩn xác, được nghiêm chỉnh thực hiện. 

Tài liệu phục vụ xây dựng phương án quản lý rừng bền vững

Làm bản đồ hiện trạng để quản lý rừng
Làm bản đồ hiện trạng để quản lý rừng

Trong công tác quản lý rừng, có những hồ sơ, tài liệu, giấy tờ, bản đồ được lập để hỗ trợ việc làm phương án. Bởi thực tế phải có hồ sơ hợp pháp mới có căn cứ xác lập.

Toàn bộ hồ sơ, bản đồ thu thập, điều tra phải rõ ràng, chi tiết, nếu thay đổi bổ sung thì phải cấp thêm. Các loại bản đồ và tỷ lệ bản đồ của phương án quản lý rừng được quy định là: 

  • Bản đồ hiện trạng rừng lập theo tiêu chuẩn Việt Nam số TCVN 11565:2016; Bản đồ hiện trạng sử dụng đất được lập theo các quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
  • Tỷ lệ bản đồ cụ thể 1/5.000 hoặc 1/10.000 hoặc 1/25.000 hoặc 1/50.000. Được lập theo hệ quy chiếu VN2000, tỷ lệ này trực tiếp do chủ rừng tự chọn loại tỷ lệ bản đồ phù hợp với quy mô cũng như diện tích rừng.

Chúng tôi là công ty đo đạc bản đồ. Chúng tôi cung cấp dịch vụ khảo sát đo đạc diện tích rừng, giám sát biến động bằng UAV và thành lập webgis giám sát biến động rừng.

Nội dung của phương án quản lý rừng đặc dụng

Đối với rừng đặc dụng, nội dung phương án quản lý rừng bao gồm việc đánh giá các điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, an ninh – quốc phòng. Đánh giá hệ sinh thái hiện tại, nguồn tài nguyên, sinh học, cảnh quanh. 

Xác định rõ được các mục tiêu, phạm vi thực hiện quản lý rừng. Xác định chi tiết diện tích rừng ở các phân khu chức năng ra sao. Xác định hoạt động bảo vệ, quản lý, bảo tồn, phát triển và sử dụng rừng, các giải pháp thực hiện chi tiết. 

Nội dung phương án quản lý rừng phòng hộ

Phương án quản lý rừng phòng hộ gồm việc đánh giá về các điều kiện tự nhiên, tài nguyên, yếu tố kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh. Xác định các mục tiêu, công việc, phạm vi quản lý rừng, xác định chức năng phòng hộ của rừng, tăng cường khi điều kiện thời tiết phức tạp, xác định hoạt động bảo vệ, quản lý, phát triển rừng.

Nội dung phương án bảo vệ rừng phòng hộ
Nội dung phương án bảo vệ rừng phòng hộ

Nội dung phương án quản lý rừng sản xuất 

Phương án quản lý rừng sản xuất cũng cần thực hiện việc đánh giá các điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội chính trị, thực trạng nguồn tài nguyên. Xác định các mục tiêu, phạm vi quản lý rừng chi tiết, xác định việc bảo vệ, quản lý, phát triển, sử dụng rừng như thế nào. 

3D Flycam đã phân tích rõ về phương án quản lý rừng bền vững, gồm những hoạt động nào để mọi người nắm bắt. Trong công tác thực hiện quản lý cần sử dụng tới các thiết bị hỗ trợ đo đạc, làm bản độ, quay hình ảnh, thực trạng, bạn có thể sử dụng dịch vụ khảo sát tài nguyên, địa hình của công ty.

Xem thêm: Ứng dụng GIS và UAV trong quản lý rừng bền vững FSC

Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ: Trụ sở chính: 31/13 đường 160, phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức, TPHCM
  • Hotline: 0903692185
  • Email: viet@bachvietunited.com

Chúng tôi là công ty đo đạc bản đồ, ứng dụng GIS và Viễn Thám. Chúng tôi cung cấp giải pháp ứng dụng UAV trong giám sát rừng và lâm nghiệp.