Tin Tức

portfolio

Blog

Chia Sẻ Kiến Thức Và Tin Tức

Khảo sát địa hình Bắc Giang và khảo sát địa chất

Bắc Giang là một tỉnh tại phía Bắc Việt Nam và Đông Bắc Bộ. Nơi [...]

Khảo sát địa hình Lào Cai bằng Flycam

Lào Cai là một tỉnh thuộc Tây Bắc Bộ, nơi có địa hình đồi núi [...]

Khảo sát địa hình Lai Châu bằng Flycam

Lai Châu là môt tỉnh ở Tây Bắc và có giáo với Điện Biên, Sơn [...]

Khảo sát địa hình Hà Giang chuyên nghiệp

Hà Giang là một tỉnh thuộc địa đầu của tổ quốc nơi mà giao thương [...]

Quét 3D hiện trạng UAV Scan Point Cloud và khảo sát địa hình UAV

Bạn cần khảo sát địa hình 3D bằng công nghệ Flycam với độ chính xác [...]

Tuyển dụng nhân viên đo đạc 2024 Thủ Đức

Job description Tham gia đo đạc địa chính , khảo sát địa hình và đo [...]

Bảo vệ: Mượn Thiết bị của Bách Việt

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Hợp Nhất Bách Việt nghiên cứu 3D mapping bằng DRONE

Hợp Nhất Bách Việt nghiên cứu 3D mapping bằng DRONE và đã có một số [...]

Công ty Hợp Nhất Bách Việt ứng dụng ERP trong quản lý

Công ty Hợp Nhất Bách Việt ứng dụng ERP trong quản lý chung công ty [...]