Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt thực hiện khoan Khảo sát địa chất dự án lakeview Bảo Lộc Lâm Đồng. Dự án trên đồi cao do đó, cần khoan khảo sát địa chất để thiết kế xây dựng và phục vụ thiết kế giao thông, kè. Cùng tìm hiểu

Mục đích khoan khảo sát địa chất Bảo Lộc

Phục vụ thiết kế chi tiết thi công dự án biệt thự nghỉ dưỡng tại xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

Khu vực này giáp ranh thành phố Bảo Lộc.

Phục vụ thiết kế kè, giao thông, xây dựng biệt thự.

Khối lượng khảo sát địa chất Bảo Lộc

Khối lượng khoan khảo sát địa chất tại Bảo Lộc, Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng

  1. Khoan địa chất
  2. Thí nghiệm SPT
  3. Thí nghiệm 9 chỉ tiêu cơ lý TCVN
  4. Thí nghiệm mẫu nước ăn mòn bê tông
  5. Thí nghiệm nén đá.

Hình ảnh khảo sát địa chất Bảo Lộc

Khoan khảo sát địa chất Bảo Lâm
Khoan khảo sát địa chất Bảo Lâm
Công tác khoan địa chất
Công tác khoan địa chất
Vị trí khoan khảo sát địa chất trên cao
Vị trí khoan khảo sát địa chất trên cao
Mẫu đất đá sau khi khoan tai hiện trường
Mẫu đất đá sau khi khoan tai hiện trường
Khảo sát địa chất dự án lakeview Bảo Lộc Lâm Đồng
Khảo sát địa chất dự án lakeview Bảo Lộc Lâm Đồng

Xem thêm: Khảo sát địa chất Đà Lạt Lâm Đồng