Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt tham gia khảo sát địa chất dự án Cainiao Dong Nai Smart Logistics Park tại Đồng Nai. Khảo sát địa chất phục vụ thiết kế nhà kho Cainiao.

LIÊN HỆ KHẢO SÁT XÂY DỰNG 0903692185

Nội dung khảo sát địa chất

Khảo sát địa chất phục vụ công tác thiết kế. Nội dung công việc khảo sát địa chất gồm:

  1. Khoan trên cạn 16 hố, mỗi hố 20m
  2. Thí nghiệm SPT
  3. Thí nghiệm 9 chỉ tiêu theo TCVN.
  4. Thí nghiệm nén cố kết

Hồ sơ khảo sát địa chất

Hồ sơ khảo sát địa chất cung cấp gồm:

  1. Nhật ký thi công
  2. Các biên bản lấy mẫu
  3. Các kết quả thí nghiệm
  4. Mặt cắt địa chất
  5. Báo cáo khảo sát địa chất

Hình ảnh khảo sát địa chất

Định vị hố khoan

Định vị hố khoan

Công tác khoan địa chất
Công tác khoan địa chất
Mẫu đất
Mẫu đất
Thí nghiệm trong phòng LAS
Thí nghiệm trong phòng LAS
Thí nghiệm trong phòng LAS
Thí nghiệm trong phòng LAS
Khoan khảo sát địa chất dự án Cainiao Dong Nai
Khoan khảo sát địa chất dự án Cainiao Dong Nai

Xem thêm: KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH 1/500 NHÀ MÁY SONION THỦ ĐỨC