Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt tham gia thực hiện khảo sát địa hình, Khảo sát địa chất nhà máy hóa mỹ phẩm Marico Đông Nam Á. Mục đích khảo sát địa chất cung cấp dữ liệu địa chất phục vụ thiết kế chi tiết phục vụ thi công nhà máy Marico Đông Nam Á.

Mục đich và khối lượng khảo sát địa chất

Mục đích cung cấp dữ liệu địa chất phục vụ thiết kế nhà máy hóa mỹ phẩm Marico.

Khối lượng khảo sát địa chất:

  1. Khoan địa chất 3 hố, mỗi hố cách nhau 75m và khoan sâu 30m.
  2. Thí nghiệm 9 chỉ tiêu cơ lý theo TCVN
  3. Thí nghiệm SPT.
  4. Lập báo cáo khảo sát địa chất

Địa điểm thực hiện:

Nhà máy Marico được đặt tại khu công nghiệp Phú An Thạnh, Tỉnh Lộ 830, An Thạnh, Bến Lức, Long An.

Một số hình ảnh khảo sát địa chất nhà máy Marico Đông Nam Á.

Sau đây là 1 số hình ảnh khảo sát địa chất tại nhà máy Marico

Mẫu đất sau khi khoan
Mẫu đất sau khi khoan
Khoan địa chất tại nhà máy Marico
Khoan địa chất tại nhà máy Marico
KHoan địa chất
KHoan địa chất
Thông tin dự án
Thông tin dự án
ghi chú kết quả khoan
ghi chú kết quả khoan

Xem thêm: KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT DỰ ÁN LAKEVIEW BẢO LỘC LÂM ĐỒNG