Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt thực hiện quan trắc lún công trình chính, lân cận dự án 352 – 354 – 356 Võ Văn Tần, Quận 3, TPHCM.

Mục đích quan trắc lún Quận 3

Đánh giá độ ổn định của công trình lân cận khi đào hầm

Đánh giá độ ổn định của công trình chính trong quá trình thi công

Bổ túc hồ sơ phục vụ kiểm tra của Thanh tra xây dựng

Thiết bị quan trắc lún Quận 3

Nhà thầu Bách Việt sử dụng máy thủy bình điện tử DNA 03 và mia invar để quan trắc lún.

Quan trắc nghiêng với máy toàn đạc điện tử Trimble C3 1” độ chính xác cao.

Hình ảnh quan trắc lún Quận 3

Quan trắc nghiêng lân cận Quận 3
Quan trắc nghiêng lân cận Quận 3
Quan trắc nghiêng lân cận Quận 3
Quan trắc nghiêng lân cận Quận 3
Quan trắc nghiêng lân cận Quận 3
Quan trắc nghiêng lân cận Quận 3

Xem thêm: Quan trắc lún nhà máy Wilson Tây Ninh