Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt tham gia quan trắc lún, nghiêng dự án Nhà ở Xã Hội tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Quan trắc lún và nghiêng nhằm đánh giá chất lượng của biện pháp thi công và cảnh báo kịp thời đến ban quản lý dự án khi thi công công trình xây dựng.

Khối lượng quan trắc lún và nghiêng

Nhà thầu tiến hành xây dựng 3 mốc chuẩn chôn sâu để phục vụ quan trắc lún và nghiêng.

Quan trắc lún và nghiêng 2 tòa T3 và T4 của dự án nhà ở xã hội, dự án Golden City.

Xây dựng mốc chuẩn quan trắc lún và nghiêng
Xây dựng mốc chuẩn quan trắc lún và nghiêng

Số lượng mốc quan trắc lún 45 mốc.

Số lượng mốc quan trắc nghiêng 48 mốc.

Mốc quan trắc lún
Mốc quan trắc lún

Thiết bị quan trắc lún và nghiêng An Giang

Thiết bị quan trắc là máy toàn đạc điện tử Trimble C3 độ chính xác đo góc 1″ và máy thủy bình điện tử Leica DNA 03

Tất cả các thiết bị đều được kiểm tra và kiểm định

Cấu tạo mốc quan trắc nghiêng
Cấu tạo mốc quan trắc nghiêng

Nhân sự thực hiện quan trắc lún

Nhân sự gồm 5 kỹ sư trắc địa bản đồ.

Tất cả nhân sự đều được học và cấp chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động. Nhân sự được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn lao động.

Các chủ trì khảo sát, quan trắc, và quản lý chất lượng đều có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng.

Xem thêm: quan trắc lún công trình xây dựng Tân Phú