Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt thực hiện Quan trắc lún nhà máy Wilson Tây Ninh – trong khu công nghiệp Thành Thành Công, Trảng Bàng, Tây Ninh.

LIÊN HỆ TƯ VẤN QUAN TRẮC LÚN 0903692185

Quan trắc lún nhà máy Wilson Tây Ninh

Mục đích quan trắc lún để đánh giá biến động về nứt tại công trình nhà máy Wilson. Qua đó tìm cách khắc phục sự lún, nứt.

Thiết bị sử dụng quan trắc lún: Máy DNA 03 và mia invar.

Số chu kỳ quan trắc lún: 4 chu kỳ

Thời gian quan trắc: 1 tuần/ chu kỳ.

Một số hình ảnh quan trắc lún Tây Ninh – Nhà máy Wilson

Quan trắc lún nhà máy Wilson Tây Ninh
Quan trắc lún nhà máy Wilson Tây Ninh
Đo thủy chuẩn bên trong nhà máy
Đo thủy chuẩn bên trong nhà máy
Quan trắc lún
Quan trắc lún Tây Ninh

Xem thêm bài: Quan Trắc Lún Và Nghiêng Nhà ở Xã Hội An Giang