Category Archives: Uncategorized

Dịch vụ khảo sát địa hình bằng Flycam (UAV) RTK

Thời đại 4.0, công nghệ tự động và công nghệ cao phát triển không ngừng. [...]

Tuyển dụng nhân viên đo đạc

Job description Tham gia đo đạc địa chính , khảo sát địa hình và đo [...]

Bảo vệ: Mượn Thiết bị của Bách Việt

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. [...]

Hợp Nhất Bách Việt nghiên cứu 3D mapping bằng DRONE

Hợp Nhất Bách Việt nghiên cứu 3D mapping bằng DRONE và đã có một số [...]

Công ty Hợp Nhất Bách Việt ứng dụng ERP trong quản lý

Công ty Hợp Nhất Bách Việt ứng dụng ERP trong quản lý chung công ty [...]