Khảo sát địa hình 1/500 phục vụ công tác điều chỉnh quy hoạch nhà máy Sonion trong khu công nghệ cao, Thủ Đức. Khảo sát địa hinh truyền thống chính xác cao.

Mục đích khảo sát địa hình 1/500

Mục đích khảo sát địa hình 1/500 phục vụ thiết kế, điều chỉnh quy hoạch và xây dựng thêm nhà máy.

Sonion công ty với vốn đầu tư 100% của Đan Mạch. Tập đoàn Sonion có trụ sở ở nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Hà Lan, Ba Lan, Trung Quốc, Philippin.

Ở Việt Nam, Sonion có hai nhà máy, một nhà máy tại khu Công nghệ cao, Quận 9, HCM với quy mô khoảng 5000 nhân viên và một nhà máy ở khu công nghiệp Đông Xuyên – Tp. Vũng Tàu.

Phương pháp, quy trình khảo sát địa hình 1/500

Phương pháp khảo sát địa hình truyền thống. Khảo sát địa hình theo quy trình sau:

  1. Lập mốc khống chế tọa độ hạng IV
  2. Thủy chuẩn kỹ thuật
  3. Đo đạc chi tiết
  4. Đo đạc mặt cắt dọc tuyến thoát nước.

Sản phẩm bàn giao khảo sát địa hình 1/500 Sonion

Sản phẩm bàn giao của khảo sát địa hình gồm:

  • Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500: 03 bộ;
  • Báo cáo khảo sát địa hình: 03 bộ;
  • Mốc khống chế tọa độ hạng IV: 2 mốc.

Sản phẩm bàn giao phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật và đảm bảo sự phù hợp với thực tế khu đất.

Hình ảnh khảo sát địa hình Sonion

Khảo sát địa hình 1/500 nhà máy Sonion Thủ Đức
Khảo sát địa hình 1/500 nhà máy Sonion Thủ Đức
Đo đạc chi tiết bằng toàn đạc điện tử
Đo đạc chi tiết bằng toàn đạc điện tử
Đo đạc địa hình 1/500 Sonion
Đo đạc địa hình 1/500 Sonion
Khảo sát địa hình 1/500 nhà máy Sonion Thủ Đức
Khảo sát địa hình 1/500 nhà máy Sonion Thủ Đức

Xem thêm bài: KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH 3D ĐỨC TRỌNG LÂM ĐÔNG·