Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt đo đạc hiện trạng ranh đất và xac định ranh đất nhà xưởng Công ty CARIC tại quận 7.

Công ty Hợp Nhất Phối Hợp cùng phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 7 kiểm tra ranh đất.

Chúng tôi sử dụng thiết bị GNSS RTK xác định các điểm ranh (tường xây kiên cố) và đối chiếu với ranh đất đã được cấp sổ đỏ.

Đo đạc hiện trạng ranh đất Công ty CARIC quận 7
Đo đạc hiện trạng ranh đất Công ty CARIC quận 7

Từ đó xem xét có trùng ranh, chồng ranh với thửa đất bên cạnh.

Sản phẩm tư vấn là bản đồ xác định ranh đất và biên bản bàn giao ranh đất có chứng kiến của 3 bên: Công ty đo đạc, Chủ sử dụng đất và phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 7

Một số hình ảnh tại thực địa

Đo đạc hiện trạng ranh đất Công ty CARIC quận 7
Đo đạc hiện trạng ranh đất Công ty CARIC quận 7
Đo đạc hiện trạng ranh đất Công ty CARIC quận 7
Đo đạc hiện trạng ranh đất Công ty CARIC quận 7
Đo đạc hiện trạng ranh đất Công ty CARIC quận 7
Đo đạc hiện trạng ranh đất Công ty CARIC quận 7

XEM THÊM: ĐO ĐẠC HIỆN TRẠNG VỊ TRÍ BÌNH DƯƠNG