Đo đạc hiện trạng vị trí 5 bến tàu thủy Quận 2, Thủ Đức và Bình Thạnh được BVU thực hiên vào cuối năm 2020. BVU chuyên đo đạc bản đồ hiện trạng vị trí và khảo sát địa hình tại TPHCM

Chủ đầu tư của dự án là Công ty TNHH Thường Nhật

Vị trí của 5 bến tàu thủy tại phường Bình An, phường Thảo Điền quận 2. 3 bến tàu thủy còn lại ở quận Bình Thạnh và quận Thủ Đức

Phạm vi công việc tư vấn:

Đo đạc hiện trạng vị trí 5 bến tàu thủy
Đo đạc hiện trạng vị trí 5 bến tàu thủy
  1. Đo đạc lập bản vẽ hiện trạng vị trí tại 5 bến tàu thủy.
  2. Kiểm tra nội nghiệp bản vẽ hiện trạng vị trí tại Trung tâm kiểm định bản đồ và tư vấn tài nguyên môi trường.

Một số hình ảnh thực hiện công việc

XEM THÊM: KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH MINH PHƯƠNG FARM LÂM ĐỒNG

Đo đạc hiện trạng vị trí 5 bến tàu thủy Quận 2, Thủ Đức và Bình Thạnh
Đo đạc hiện trạng vị trí 5 bến tàu thủy Quận 2, Thủ Đức và Bình Thạnh
Đo đạc hiện trạng vị trí 5 bến tàu thủy Quận 2, Thủ Đức và Bình Thạnh
Đo đạc hiện trạng vị trí 5 bến tàu thủy Quận 2, Thủ Đức và Bình Thạnh