Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt đo đạc hiện trạng vị trí và cắm mốc ranh đất tại tỉnh Bình Dương

Mục đích đo đạc:

  1. Xác định lại ranh đất chính xác theo yêu cầu của 2 chủ ranh đất giáp ranh
  2. Cắm mốc ranh đất tại hiện trường

Một số hình ảnh thực hiện

Đo đạc hiện trạng vị trí Bình Dương
Đo đạc hiện trạng vị trí Bình Dương
Đo đạc hiện trạng vị trí Bình Dương
Đo đạc hiện trạng vị trí Bình Dương
Đo đạc hiện trạng vị trí Bình Dương
Đo đạc hiện trạng vị trí Bình Dương
Đo đạc hiện trạng vị trí Bình Dương
Đo đạc hiện trạng vị trí Bình Dương

XEM THÊM ĐO ĐẠC CẮM MỐC RANH ĐẤT DỰ ÁN SACOREAL