Khảo sát đo đạc hiện trạng trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương TPHCM là một dự án mà Hợp Nhất Bách Việt vừa thi công hoàn thành.

Khảo sát đo đạc hiện trạng phục vụ giao thuê đất

Khảo sát đo đạc hiện trạng trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương TPHCM tại đường liên phường, phường Phước Long B, quận 9 cũ nay là Thành phố Thủ Đức.

Quy mô diện tích khảo sát đo đạc hiện trạng 15300m2.

Khảo sát đo đạc hiện trạng trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương TPHCM
Khảo sát đo đạc hiện trạng trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương TPHCM

Phạm vi công việc đo đạc hiện trạng:

  1. Xây dựng mốc GPS đường chuyền cấp 2 phục vụ công tác đo đạc hiện trạng vị trí
  2. Đo đạc và lập bản vẽ hiện trạng vị trí lần 1 phục vụ bổ túc hồ sơ xin sử dụng đất
  3. Lập bản đồ hiện trạng vị trí lần 2 phục vụ kiểm định giao đất tại Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM

Một số hình ảnh đo đạc tại thực địa:

Khao sat do dac hien trang truong Cao Dang Su Pham Trung Uong TPHCM 1

Mốc khống chế tọa độ GPS1
Mốc khống chế tọa độ GPS1
Khảo sát đo đạc hiện trạng trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương TPHCM
Khảo sát đo đạc hiện trạng trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương TPHCM
Khảo sát đo đạc hiện trạng trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương TPHCM
Khảo sát đo đạc hiện trạng trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương TPHCM

XEM THÊM: KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH MINH PHƯƠNG FARM LÂM ĐỒNG