Đo đạc hiện trạng vị trí huyện Hóc Môn TPHCM phục vụ kiểm tra hiện trang ranh sử dụng đất và tính toán diện tích tổng thể.

Địa điểm: huyện Hóc Môn, TPHCM

Quy mô khảo sát đo đạc: 1 Ha.

Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt sử dụng máy toàn đạc điện tử và máy thu GNSS kết hợp đo đạc hiện trang: ranh sử dụng đất, đường giao thông, ranh tường rào…phục vụ biên tập và thành lập bản đồ hiện trạng vị trí.

Một số hình ảnh đo đạc tại thực địa:

Đo đạc hiện trạng vị trí huyện Hóc Môn TPHCM
Đo đạc hiện trạng vị trí huyện Hóc Môn TPHCM
Đo đạc hiện trạng vị trí huyện Hóc Môn TPHCM
Đo đạc hiện trạng vị trí huyện Hóc Môn TPHCM

Kết quả bàn giao là bản đồ hiện trạng vị trí trên nền bản đồ địa chính 2003.