Đo đạc mốc khống chế tọa độ và cắm mốc ranh dự án quận 8 TPHCM được Hợp Nhất Bách Việt thi công tháng 3 năm 2021.

Khách hàng: CÔNG TY TNHH MTV KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ NGÀNH GIÁO DỤC BÌNH MINH

Mục đích đo đạc

Mục đích Đo đạc mốc khống chế tọa độ và cắm mốc ranh dự án quận 8
Mục đích Đo đạc mốc khống chế tọa độ và cắm mốc ranh dự án quận 8
Mục đích Đo đạc mốc khống chế tọa độ và cắm mốc ranh dự án quận 8
Mục đích Đo đạc mốc khống chế tọa độ và cắm mốc ranh dự án quận 8

Xây dưng mốc chuẩn tọa độ tại khu vực dự án phục vụ thi công trường Mầm Non.

Định vị mốc ranh dự án phục vụ bàn giao thi công.

Thiết bị sử dụng đo đạc

Đo đạc mốc khống chế tọa độ và cắm mốc ranh dự án quận 8
Đo đạc mốc khống chế tọa độ và cắm mốc ranh dự án quận 8
  1. Máy thu GNSS RTK
  2. Máy toàn đạc điện tử phục vụ đo đạc góc và cạnh của lưới GPS phục vụ bình sai chặt chẽ.

Một số hình ảnh đo đạc mốc khống chế tọa độ

Mục đích Đo đạc mốc khống chế tọa độ và cắm mốc ranh dự án quận 8
Mục đích Đo đạc mốc khống chế tọa độ và cắm mốc ranh dự án quận 8

Đo đạc mốc khống chế tọa độ và cắm mốc ranh dự án quận 8 2