Khảo sát địa hình Minh Phương Farm Lâm Đồng với quy mô 3ha/ 30 ha của trang trại nổi tiếng Minh Phương Farm.

Minh Phương Farm là một trang trai đạt chuẩn GAP và các sản phẩm hữu cơ của họ chuyên xuất khẩu ra nước ngoài

Bách Việt đã khảo sát địa hình với quy mô 3ha và công việc khảo sát địa hình này bao gồm:

Lập 3 mốc khống chế tọa độ mặt bằng hạng IV

Khảo sát địa hình lập bản đồ 1/500 theo quy định

Mục đích của việc khảo sát địa hình nhằm phục vụ công tác thiết kế của chủ đầu tư.

Một số hình ảnh khảo sát địa hình tại Minh Phương Farm của Bách Việt.

Khảo sát địa hình Minh Phương Farm Lâm Đồng
Khảo sát địa hình Minh Phương Farm Lâm Đồng
Khảo sát địa hình Minh Phương Farm Lâm Đồng
Khảo sát địa hình Minh Phương Farm Lâm Đồng
Sơ đồ đo nối GPS
Sơ đồ đo nối GPS
Tìm mốc khống chế tọa độ quốc gia mốc địa chính cơ sở
Tìm mốc khống chế tọa độ quốc gia mốc địa chính cơ sở
Đo đạc GPS RTK khảo sát địa hình
Đo đạc GPS RTK khảo sát địa hình