Khảo sát địa hình 1/500 điều chỉnh quy hoạch 1/500 rất cần thiết. Bách Việt cũng là nhà thầu Khảo sát địa hình 1/500 nhà máy CP Seeds Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Cùng tìm hiểu về dịch vụ khảo sát địa hình 1/500 tại Định Quán, Đồng Nai thông qua bài viết này nhé

LIÊN HỆ BÁO GIÁ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH 1/500 0903692185

Giới thiệu sơ lược dự án

  • Địa điểm: KCN Định Quán, Quốc lộ 20, xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.
  • Phạm vi ranh giới khảo sát và diện tích đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500: Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500, tại Khu Công Nghiệp Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai:
  • Phía Bắc giáp khu dân cư Quốc lộ 20;
  • Phía Nam là đường Khu công nghiệp;
  • Phía Đông giáp Công ty sản xuất;
  • Phía Tây là đất trống.
  • Quy mô dự án:
  • Hạng mục công việc: Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 trên cạn;
  • Tổng diện tích: 6,2Ha (Không bao gồm phần đo rộng ra bên ngoài ranh giới 10-20m).
  • Mục đích của công tác khảo sát địa hình là cung cấp hồ sơ khảo sát địa hình phục vụ thiết kế.
Khảo sát địa hình 1/500 nhà máy CP Seeds Định Quán
Khảo sát địa hình 1/500 nhà máy CP Seeds Định Quán

Khảo sát địa hình 1/500 Định Quán

Phương pháp thực hiện

Đơn vị thi công sử dụng 02 mốc tọa độ địa chính cơ sơ, 01 mốc độ cao Quốc Gia do Trung tâm thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ – Cục Đo Đạc, Bản Đồ và Thông tin địa lý Việt Nam. Tình trạng mốc còn sử dụng được.

STT Số hiệu điểm Cấp hạng Tên điểm
1 63525 Hạng II Núi Tràn
2 635476 Mốc tọa độ địa chính cơ sở Phú Quý

Sử dụng các mốc khống chế tọa độ, cao độ để đo đạc chi tiết địa hình. Đo đạc bằng thiết bị toàn đạc điện tử.

Nhân sự khảo sát

Họ và tên Chức vụ
Phan Nguyên Việt Chủ nhiệm khảo sát
Trịnh Hồ Quốc Anh Quản lý chất lượng
Nguyễn Trọng Nghĩa Tổ trưởng khảo sát địa hình
Nguyễn Văn Bảo Nhân viên đo đạc
Trịnh Đắc Duy Thanh Nhân viên đo đạc

Thiết bị khảo sát địa hình Định Quán

STT Nội dung công việc Tên thiết bị Chức năng Số lượng
Đo dẫn thủy chuẩn
1 Đo khống chế độ cao, thủy chuẩn kỹ thuật Máy GNSS Hi Target V30 Xác định cao độ 01
Đo đạc chi tiết xác định tọa độ, cao độ
2 Khảo sát địa hình trên cạn tỷ lệ 1/500 Máy toàn đạc điện tử Topcon ES 105, máy thu GNSS Hi Target V30 Xác định tọa độ và cao độ, đo vẽ địa vật. 03
Các thiết bị đi kèm
3 Kết nối thiết bị Cable trút số liệu và cable link các loại Đi theo thiết bị  
4 Liên lạc Máy bộ đàm Liên lạc 04
5 Xác định tọa độ, cao độ chi tiết địa hình Sào gương và quả gương Xác định tọa độ và cao độ 04
6 Cân máy Chân ba Giá đỡ 04
7 Xác định tọa độ Kẹp gương  Giá đỡ 02
8 Báo cáo Máy chụp hình  Chụp hình 01
9 An toàn Các thiết bị bảo hộ lao động Bảo hộ 04 (bộ)
10 Xử lý số liệu Máy vi tính Xử lý số liệu 02

Kết quả khảo sát địa hình 1/500

STT Hạng mục công việc Đơn vị tính Khối lượng hợp đồng Khối lượng thực hiện
1 Khai thác điểm tọa độ địa chính cơ sở, độ cao nhà nước Mốc 2 2
2 Đo đạc khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 trên cạn Ha 6,2 6,2
3 Biên tập bản đồ địa hình và lập báo cáo Hồ sơ 1 1

Một số hình 1/500 nhà máy CP Seeds Định Quán

Kết quả khảo sát địa hình có ảnh trực giao UAV
Kết quả khảo sát địa hình có ảnh trực giao UAV
Khảo sát hạ tầng hệ thống thoát nước thải
Khảo sát hạ tầng hệ thống thoát nước thải
Hình ảnh UAV khu khảo sát
Hình ảnh UAV khu khảo sát
Bình đồ địa hình và hiện trạng
Bình đồ địa hình và hiện trạng

Xem thêm bài: Công ty khảo sát địa hình Đồng Nai