Nhà thầu Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt khảo sát địa hình tại Kontum. Dự án đo đạc địa hình khu vực 1 phần rừng Quốc Gia Chư Mom Ray tại xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

Mục đích khảo sát địa hình để đánh giá lại hiện trạng rừng

Nhân sự Hợp Nhất Bách Việt đo đạc chi tiết
Nhân sự Hợp Nhất Bách Việt đo đạc chi tiết

Nhà thầu sử dụng các thiết bị đo đạc khảo sát

  1. Máy bay Phantom 4 RTK
  2. Máy đo GNSS Hi Target
  3. Máy toàn đạc điện tử Topcon
  4. Máy thủy bình Leica

Quy mô khảo sát địa hình 200ha và thời gian thực hiện khảo sát địa hình 30 ngày

Một số hình ảnh khảo sát địa hình tại Kon Tum

Khảo sát địa hình Rừng Chư Mom Ray Sa Thầy Kontum
Khảo sát địa hình Rừng Chư Mom Ray Sa Thầy Kontum
Khảo sát địa hình Rừng Chư Mom Ray Sa Thầy Kontum
Khảo sát địa hình Rừng Chư Mom Ray Sa Thầy Kontum

Xem thêm: khảo sát địa hình 1/500