Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt thực hiện quan trắc lún công trình tại quận 11, TPHCM.

Bên giao thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KHAI ĐẠT

Quy mô công trình: 1 hầm và 6 tầng

Phạm vi công việc:

  1. Quan trắc lún công trình chính
  2. Thiết lập 3 mốc cơ sở theo quy định

Một số hình ảnh hiện trường

Quan trắc lún công trình quận 11
Quan trắc lún công trình quận 11
Quan trắc lún công trình quận 11
Quan trắc lún công trình quận 11
Quan trắc lún công trình quận 11
Quan trắc lún công trình quận 11

XEM THÊM ĐO ĐẠC HIỆN TRẠNG KHẢO SÁT CÔNG TRÌNH NGẦM DỰ ÁN ĐIỆN LỰC SÀI GÒN