Khảo sát công trình ngầm thoát nước nhà máy Tân Phú Minh Long An được Công ty Hợp Nhất Bách Việt triển khai vào tháng 12 năm 2020 tại tỉnh  Long An.

Khảo sát công trình ngầm thoát nước cho mục đích gì?

Chúng tôi khảo sát đo đạc cao độ đỉnh, đáy hố ga, đỉnh và đáy của cống thoát nước mưa và nước thải.

Khảo sát công trình ngầm thoát nước nhà máy Tân Phú Minh Long An
Khảo sát công trình ngầm thoát nước nhà máy Tân Phú Minh Long An

Mục đích để tính toán lại và thiết kế lại hệ thống thoát nước mới theo yêu cầu của chủ đầu tư Tân  Phú Minh và Công ty Cổng Vàng (đơn vị thiết kế).

Địa điểm khảo sát tại nhà máy sản xuất khẩu Trang Y Tế Tân Phú Minh.

Thiết bị khảo sát:

  1. Máy toàn đạc điện tử
  2. Đèn pin và thiết bị bảo hộ lao động.
  3. Máy thu GNSS T300.

Một số hình ảnh khảo sát hệ thống thoát nước Tân Phú Minh, Long An:

Khảo sát công trình ngầm thoát nước nhà máy Tân Phú Minh Long An
Khảo sát công trình ngầm thoát nước nhà máy Tân Phú Minh Long An
Khảo sát công trình ngầm thoát nước nhà máy Tân Phú Minh Long An
Khảo sát công trình ngầm thoát nước nhà máy Tân Phú Minh Long An
Khảo sát công trình ngầm thoát nước nhà máy Tân Phú Minh Long An
Khảo sát công trình ngầm thoát nước nhà máy Tân Phú Minh Long An
Khảo sát công trình ngầm thoát nước nhà máy Tân Phú Minh Long An
Khảo sát công trình ngầm thoát nước nhà máy Tân Phú Minh Long An
Khảo sát công trình ngầm thoát nước nhà máy Tân Phú Minh Long An
Khảo sát công trình ngầm thoát nước nhà máy Tân Phú Minh Long An

XEM THÊM KHẢO SÁT TUYẾN VẬN CHUYỂN THIẾT BỊ ĐIỆN GIÓ ĐẮK SONG – ĐẮC NÔNG