Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt thực hiện Khảo sát địa hình tính toán khối lượng san lấp tại khu Công nghệ cao.

Mục đích khảo sát địa hình: tính toán khối lượng san lấp thi công nhà máy sản xuất gimble DRONE – công ty GREMSY

Quy mô khảo sát địa hình 1ha – ao sâu.

Khảo sát địa hình tính toán khối lượng san lấp Công nghệ cao
Khảo sát địa hình tính toán khối lượng san lấp Công nghệ cao

Thiết bị khảo sát địa hình:

  1. Máy GNSS Hi target V30 Plus
  2. Máy thủy bình Leica NA 730 Plus

Phần mềm tính toán khối lượng san lấp: SUMAC bản quyền vĩnh viễn

Một số hình ảnh khảo sát địa hình san lấp ở Khu CNC TPHCM

Đo đạc chi tiết địa hình bằng DGNSS
Đo đạc chi tiết địa hình bằng DGNSS

Xem thêm: Khảo sát địa hình chuyên nghiệp