Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt cung cấp dịch vụ Khảo sát địa hình trên cạn dưới nước Bình Dương phục vụ công tác thiết kế. Tỷ lệ bản đồ địa hình cần thành lập là 1/500. Địa chỉ dự án tại huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Đây là nơi xưa kia là nơi sản xuất gạch ngói và khu vực khảo sát có bao gồm khu hồ nước sâu trung bình 12m. Cùng chúng tôi tìm hiểu dịch vụ khảo sát địa hình Bình Dương sau đây.

LIÊN HỆ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH BÌNH DƯƠNG 0903692185

Mục đích khảo sát địa hình tại Tân Uyên, Bình Dương

Mục đích để cải tạo ao ngập nước, thiết kế tổng mặt bằng công trình.

Thiết kế cảnh quan xung quanh 10Ha.

Phương pháp khảo sát địa hình tại Bình Dương

Nhà thầu khảo sát địa hình 1/500 bằng phương pháp đo DGPS, thủy chuẩn, đo tĩnh GPS.

Khảo sát địa hình trên cạn dưới nước Bình Dương
Khảo sát địa hình trên cạn dưới nước Bình Dương

Đồng thời cũng đo đạc địa hình bằng toàn đạc điện tử phần trên cạn.

Phần dưới nước đo bằng phương pháp đo sâu hồi âm.

  • Khai thác dữ liệu mốc khống chế tọa độ, cao độ Quốc gia
  • Đo đạc, lập mốc khống chế tọa độ đường chuyền 2
  • Đo lưới khống chế độ cao thủy chuẩn kỹ thuật
  • Khảo sát địa hình trên cạn và dưới nước tỷ lệ 1/500
  • Sản phẩm bàn giao khảo sát địa hình Tân Uyên

Các sản phẩm bàn giao của khảo sát địa hình Tân Uyên gồm:

Khảo sát địa hình trên cạn dưới nước Bình Dương
Khảo sát địa hình trên cạn dưới nước Bình Dương
  • Báo cáo khảo sát địa hình: 03 bộ;
  • Mốc tọa độ và cao độ tại thực địa: 2 mốc;
  • Bản đồ địa hình 1/500: 03 bộ;
  • File mềm báo cáo và bản vẽ địa hình gửi qua email.

Một số hình ảnh khảo sát địa hình tại Bình Dương

Một số hình ảnh đo đạc địa hình tại Bình Dương

Khảo sát địa hình trên cạn dưới nước Bình Dương
Khảo sát địa hình trên cạn dưới nước Bình Dương
Đo thủy chuẩn Bình Dương
Đo thủy chuẩn Bình Dương
Đo tĩnh GPS ở Bình Dương
Đo tĩnh GPS ở Bình Dương
Đo nối GPS từ mốc tọa độ địa chính cơ sở
Đo nối GPS từ mốc tọa độ địa chính cơ sở

Xem thêm bài: SCAN 3D ĐỊA HÌNH BẰNG UAV TẠI PHONG NHA QUẢNG BÌNH