Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt thực hiện khảo sát địa hình 1/500 tại huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế. Mục đích khảo sát địa hình phục vụ công tác thiết kế và biện pháp di dời.

Giới thiệu về khảo sát địa hình 1-500 Huế

Quy mô khảo sát địa hình 100Ha trên cạn.

Khảo sát địa hình 1/500 Phong Điền - Huế
Khảo sát địa hình 1/500 Phong Điền – Huế bằng phát radio

Mục tiêu đo đạc địa hình, dáng đất và các địa vật trên khu vực khảo sát.

Thiết bị đo đạc sử dụng là Máy toàn đạc điện tử và máy Hi target V30 Plus cùng bộ phát radio ngoài.

Phương pháp đo đạc là DGPS với sự kết hợp của 1 trạm base và 2 rover để đo đạc địa hình.

Đo đạc chi tiết địa hình 1-500
Đo đạc chi tiết địa hình 1-500

Ngoài ra còn các thiêt bị phụ trợ như bộ đàm, máy toàn đạc điện tử.

Các mốc khống chế tọa độ, cao độ do chủ đầu tư bàn giao để thực hiện.

Xem thêm: dịch vụ khảo sát địa hình