Được sự tin tưởng của công ty KSP Việt Nam, Công ty Hợp Nhất Bách Việt tiến hành khảo sát địa hình 1/500 phục vụ thiết kế, san lập trang trại nuôi gà tại Bình Phước. Cùng bachvietunited.com tìm hiểu chi tiết về việc khảo sát địa hình tại dự án này.

LIÊN HỆ 0903692185 tư vấn khảo sát địa hình Bình Phước

Mục đích khảo sát địa hình Bình Phước

Bình Phước là 1 tỉnh giáp với Tây Ninh, Đak Nông và Campuchia. Đây là vùng trồng nhiều cao su, và là vùng nuôi trồng lớn ở khu vực Đông Nam Bộ. Rất nhiều trang trại nuôi heo, gà tại nơi đây. HN Bách Việt may mắn được phục vụ khảo sát dự án này.

Mục đích khảo sát địa hình

Khảo sát địa hình 1/500 cung cấp dữ liệu kỹ thuật quan trọng trong công tác thiết kế trang trại. Các phân khu từ nuôi, xử lý nước thải… sẽ được tính toán phù hợp, tiết kiếm với mức độ địa hình theo hiện trạng.

Bản đồ địa hình cung cấp thông số cho công tác tính toán đào đắp tại dự án.

Mô tả cấp địa hình

Địa hình là vùng khá bằng phẳng, đang trồng tiêu, mì và thực phủ khá dày. Địa hình có các con suối và các mương xung quanh. Địa hình không có nhà cửa và chỉ có đường đất.

Quy mô dự án 16 Ha.

Trang thiết bị khảo sát địa hình

Bách Việt sử dụng thiết bị Phantom 4 RTK để khảo sát. Kết hợp là máy GNSS Hi target để khảo sát địa hình.

Phương pháp đo bằng GNSS là DGPS chính xác cao.

Mốc tọa độ sử dụng mốc gốc địa chính cơ sở do Trung tâm thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ – Bộ TNMT cung cấp.

Xem thêm bài: Khảo sát địa hình bằng Flycam

Một số hình ảnh khảo sát địa hình tại Bình Phước

Nhân sự Bách Việt đang thực hiện khảo sát địa hình Bình Phước
Nhân sự Bách Việt đang thực hiện khảo sát địa hình Bình Phước
Cài đặt trạm base và rover trong đo đạc địa hình
Cài đặt trạm base và rover trong đo đạc địa hình
Đo sâu ao bằng sào 5m
Đo sâu ao bằng sào 5m
Đo chi tiết địa hình bằng GNSS RTK
Đo chi tiết địa hình bằng GNSS RTK

Xem thêm: Dịch vụ khảo sát địa hình chuyên nghiệp