Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt thực hiện Khảo sát địa hình nhà máy dệt FENGQIANG Tây Ninh. Mục đích phục vụ thiết kế nhà máy dệt tại KCN Mộc Bài, xã Thuận Lợi, huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh

Khối lượng khảo sát địa hình nhà máy dệt FENGQIANG

  1. Khai thác dữ liệu mốc khống chế tọa độ. cao độ Quốc gia
  2. Đo đạc. lập mốc khống chế tọa độ hạng IV
  3. Đo lưới khống chế độ cao thủy chuẩn kỹ thuật
  4. Khảo sát địa hình trên cạn tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0.5m địa hình cấp IV
  5. Khảo sát hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu nối hạ tầng

Mục đích khảo sát địa hình phục vụ công tác thiết kế nhà máy. Bao gồm khảo sát phục vụ đấu nối hạ tầng.

Hình ảnh khảo sát địa hình tại Tây Ninh

Một số hình ảnh thi công khảo sát địa hình tại Tây Ninh

Chuẩn bị đo RTK địa hình
Chuẩn bị đo RTK địa hình
Đo đạc địa hình
Đo đạc địa hình
Đo tĩnh GNSS
Đo tĩnh GNSS
Cân máy phục vụ đo tĩnh GNSS
Cân máy phục vụ đo tĩnh GNSS
Đo thủy chuẩn kỹ thuật
Đo thủy chuẩn kỹ thuật
Khảo sát địa hình nhà máy dệt FENGQIANG Tây Ninh
Khảo sát địa hình nhà máy dệt FENGQIANG Tây Ninh

Xem thêm bài: Dịch vụ khảo sát địa hình