Nhà thầu Hợp Nhất Bách Việt thực hiện khảo sát địa hình 1/500 đường đồng mức 0,5m. Mục đích phục vụ lập quy hoạch điều chỉnh tại xã Lý Nhơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Cùng tìm hiểu bài viết Khảo sát địa hình Bình Định nhé.

Liên hệ khảo sát địa hình Quy Nhơn, Bình Định 0903692185

Mô tả địa hình tại khu vực khảo sát Bình Định

Khu vực khảo sát là 1 đồi cát cao, 1 mặt giáp phía biển. Địa hình thay đổi nhiều với những cồn đất cao lên giữa đồi cát.

Khí hậu thời tiết khi khảo sát là trời nắng nóng, nhiệt độ cao từ 38 độ.

Khu vực biển nên gió nhiều. Với cấp địa hình này, nhà thầu sử dụng các thiết bị cẩn thận để bảo đảm ban toàn cho thiết bị chính xác cao.

Phương pháp khảo sát địa hình Bình Định

Để khảo sát địa hình tại xã Lý Nhơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, nhà thầu thực hiện theo quy trình:

 1. Khảo sát sơ bộ, chọn điểm chôn mốc khống chế tọa độ hạng IV, đường chuyền cấp 2
 2. Đo tĩnh GNSS từ mốc quốc gia về mốc tọa độ của dự án
 3. Đo dẫn thủy chuẩn hạng IV, dẫn thủy chuẩn kỹ thuật
 4. Đo đạc chi tiết địa hình 1/500

Thiết bị khảo sát địa hình đã được qua kiểm định, hiệu chuẩn. Gồm:

 1. Máy thu GNSS
 2. Máy thủy bình Leica
 3. Máy toàn đạc Trimble C3
 4. Và các thiết bị đo đạc khác.
Khảo sát địa hình 1/500 Quy Nhơn Bình Định
Khảo sát địa hình 1/500 Quy Nhơn Bình Định

Mục đích của khảo sát địa hình Bình Định

Mục đích khảo sát địa hình tại Bình Định phục vụ nộp hồ sơ điều chỉnh quy hoạch và phê duyệt 1/500 dự án đầu tư.

Bản đồ địa hình phải được lập tuân thủ quy định hiện hành.

Kết quả Khảo sát địa hình Bình Định

Kết quả khảo sát địa hình 1/500 Quy Nhơn, Bình Định là:

 1. Bản đồ địa hình 1/500
 2. Báo cáo khảo sát địa hình 1/500
 3. Hệ thống mốc tọa độ, cao độ
 4. Các sơ họa mốc
 5. Hồ sơ pháp lý nhà thầu
 6. Hồ sơ khai thác số liệu tọa độ, cao độ gốc
 7. Hồ sơ thiết bị khảo sát địa hình
 8. Các hồ sơ khác

Một số hình ảnh khảo sát địa hình Quy Nhơn Bình Định

Một số hình ảnh khảo sát địa hình tại Lý Nhơn, Quy Nhơn, Bình Định

Đo dẫn thủy chuẩn hạng IV
Đo dẫn thủy chuẩn hạng IV
Đo dẫn thủy chuẩn kỹ thuật tại Bình Định
Đo dẫn thủy chuẩn kỹ thuật tại Bình Định
Đo lưới khống chế tọa độ đường chuyền cấp 2 tại Bình Định
Đo lưới khống chế tọa độ đường chuyền cấp 2 tại Bình Định
Đo đạc chi tiết bằng toàn đạc điện tử tại Bình Định
Đo đạc chi tiết bằng toàn đạc điện tử tại Bình Định
Đo tĩnh GNSS tại Bình Định
Đo tĩnh GNSS tại Bình Định
Thu tĩnh GNSS đo lưới khống chế tọa độ hạng IV tại Bình Định
Thu tĩnh GNSS đo lưới khống chế tọa độ hạng IV tại Bình Định

Xem thêm: KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH 1/2000 BẰNG UAV AN LÃO, BÌNH ĐỊNH

Thông tin liên hệ Công ty khảo sát địa hình Quy Nhơn, Bình Định

Chi nhánh Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt

Địa chỉ: 45 Ngô Quyền, Phường 5, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Số điện thoại: 0903692185