Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt thực hiện khảo sát địa hình và tính khối lượng san lấp của dự án tại xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa tỉnh Long An

Quy mô khảo sát địa hình 60ha

Mục đích: tính toán khối lượng san lấp

Khảo sát địa hình phục vụ san lấp tại Long An
Khảo sát địa hình phục vụ san lấp tại Long An

Nhà thầu Bách Việt sử dụng thiết bị đo đạc:

  1. GNSS RTK Hi Taget V30 Plus
  2. Máy toàn đạc điện tử Topcon ES 105

Hệ thống mốc tọa độ, cao độ do chủ đầu tư – tập đoàn Him Lam bàn giao.

Phương pháp khảo sát địa hình GNSS Base Rover.

Một số hình ảnh khảo sát địa hình tại Long An

Khảo sát địa hình phục vụ san lấp tại Long An
Khảo sát địa hình phục vụ san lấp tại Long An
Khảo sát địa hình phục vụ san lấp tại Long An
Khảo sát địa hình phục vụ san lấp tại Long An

Xem thêm: khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 san lấp