Khảo sát tuyến vận chuyển thiết bị điện gió Đắc Sông – Đắc Nông được Công ty Hợp Nhất Bách Việt triển khai tháng 1 năm 2021.

Khảo sát tuyến vận chuyển thiết bị điện gió Đắc Sông mục đích làm gì?

Các dự án điện gió, các thiết bị như cánh quạt, động cơ…có kích thước chiều dài rất lớn. Cụ thể, cánh quạt dài đến 76m và phải được vận chuyển bằng các phương tiện siêu trường, siêu trọng.

Khảo sát tuyến vận chuyển thiết bị điện gió Đắc Sông - Đắc Nông
Khảo sát tuyến vận chuyển thiết bị điện gió Đắc Sông – Đắc Nông

Khi đó, tại các đoạn cua cần phải khảo sát đo đạc để tính toán mở rộng đường, giải tỏa địa vật cứng trên đường khi cần thiết như cột điện, nhà, cây xanh….

Địa điểm khảo sát: tại xã Thuận Hạnh, huyện Dak Song, tỉnh Dak Nông.

Khảo sát tuyến vận chuyển thiết bị điện gió Đắc Sông - Đắc Nông
Khảo sát tuyến vận chuyển thiết bị điện gió Đắc Sông – Đắc Nông

Thiết bị được sử dụng phục vụ khảo sát tuyến đường vận chuyển thiết bị điện gió:

  1. Flycam Phatom 4
  2. Máy thu GNSS RTK T300
  3. Máy toàn đạc điện tử
  4. Thiết bị chụp 360 chuyên dụng.

Một số hình ảnh khảo sát hiện trạng đường vận chuyển thiết bị điện gió

Khảo sát tuyến vận chuyển thiết bị điện gió Đắc Sông - Đắc Nông
Khảo sát tuyến vận chuyển thiết bị điện gió Đắc Sông – Đắc Nông
Khảo sát tuyến vận chuyển thiết bị điện gió Đắc Sông - Đắc Nông
Khảo sát tuyến vận chuyển thiết bị điện gió Đắc Sông – Đắc Nông
Khảo sát tuyến vận chuyển thiết bị điện gió Đắc Sông - Đắc Nông
Khảo sát tuyến vận chuyển thiết bị điện gió Đắc Sông – Đắc Nông
Khảo sát tuyến vận chuyển thiết bị điện gió Đắc Sông - Đắc Nông
Khảo sát tuyến vận chuyển thiết bị điện gió Đắc Sông – Đắc Nông
Khảo sát tuyến vận chuyển thiết bị điện gió Đắc Sông - Đắc Nông
Khảo sát tuyến vận chuyển thiết bị điện gió Đắc Sông – Đắc Nông

XEM THÊM KHẢO SÁT ĐO ĐẠC HIỆN TRẠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG TPHCM