Bay chụp flycam thành lập bình đồ tuyến 1/1000 được Hợp Nhất Bách Việt thực hiện đầu tháng 4 tại quận 7. Đây là dự án Hợp Nhất Bách Việt sử dụng bay chụp bằng phương pháp PPK kết hợp GCP.

Phạm vi công việc:

Khảo sát bình đồ tuyến dọc đường Trần Xuân Soạn quận 7 từ đoạn cầu Tân Thuận đến Cầu Kênh Tẻ.

Công việc phải bao gồm công tác xin phép bay tại Cục Tác Chiến Bộ Quốc Phòng.

Khảo sát bình đồ tuyến dọc đường Trần Xuân Soạn quận 7 từ đoạn cầu Tân Thuận đến Cầu Kênh Tẻ.
Khảo sát bình đồ tuyến dọc đường Trần Xuân Soạn quận 7 từ đoạn cầu Tân Thuận đến Cầu Kênh Tẻ.

Mục đích khảo sát tuyến:

Thành lập bình đồ 1/1000 phục vụ thiết kế tuyến kè Kênh Tẻ.

Thời gian thực hiện: 3 ngày làm việc.

Set up trạm Base trước khi bay chụp
Set up trạm Base trước khi bay chụp

Một số hình ảnh thực tế thi công bay chụp khảo sát địa hình bằng flycam.

Bay chụp flycam PPK thành lập bình đồ tuyến 1/1000 quận 7
Bay chụp flycam PPK thành lập bình đồ tuyến 1/1000 quận 7

Bay chụp flycam PPK thành lập bình đồ tuyến 1/1000 quận 7 2

Bay chụp flycam PPK thành lập bình đồ tuyến 1/1000 quận 7
Bay chụp flycam PPK thành lập bình đồ tuyến 1/1000 quận 7
Bay chụp flycam PPK thành lập bình đồ tuyến 1/1000 quận 7
Bay chụp flycam PPK thành lập bình đồ tuyến 1/1000 quận 7

XEM THÊM: Khảo sát địa hình Đà Lạt dự án Minh Phương Farm

hình ảnh 3D sau khi khảo sát đường Trần Xuân Soạn
hình ảnh 3D sau khi khảo sát đường Trần Xuân Soạn
Bình đồ ảnh sau khi khảo sát bằng flycam
Bình đồ ảnh sau khi khảo sát bằng flycam hệ tọa độ vn2000