Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt Khảo sát địa hình 1/500 Dambri Bảo Lộc Lâm Đồng và kết hợp quét 3D hiện trạng bằng UAV

Mục đích khảo sát phục vụ thiết kế cảnh quan và thiết kế phân khu chức năng

Thiết bị khảo sát địa hình

Máy toàn đạc điện tử Leica TS 02

Máy thu GNSS RTK Hi Target

Phantom 4 Pro v2

Một số hình ảnh Khảo sát địa hình 1/500 Dambri Bảo Lộc Lâm Đồng

Khảo sát địa hình 1/500 Dambri Bảo Lộc Lâm Đồng
Khảo sát địa hình 1/500 Dambri Bảo Lộc Lâm Đồng
Khảo sát địa hình 1/500 Dambri Bảo Lộc Lâm Đồng
Khảo sát địa hình 1/500 Dambri Bảo Lộc Lâm Đồng
Khảo sát địa hình 1/500 Dambri Bảo Lộc Lâm Đồng
Khảo sát địa hình 1/500 Dambri Bảo Lộc Lâm Đồng

XEM THÊM: KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH DI LINH LÂM ĐỒNG BẰNG UAV

Xem thêm: top 5 công ty khảo sát địa hình