Bay chụp và cung cấp ảnh trực giao Lạc Địa Bến Tre được thực hiện bởi team UAV Hợp Nhất Bách Việt

Mục đích: cung cấp ảnh trực giao độ chính xác cao trong hệ tọa độ VN2000

Thiết bị khảo sát Phantom 4 PPK

Bay chụp và cung cấp ảnh trực giao Lạc Địa Bến Tre
Bay chụp và cung cấp ảnh trực giao Lạc Địa Bến Tre

Thiết bị hỗ trợ máy thu GNSS RTK T300

Một số hình ảnh thực tế khảo sát bằng UAV

Bay chụp và cung cấp ảnh trực giao Lạc Địa Bến Tre
Bay chụp và cung cấp ảnh trực giao Lạc Địa Bến Tre
Bay chụp và cung cấp ảnh trực giao Lạc Địa Bến Tre
Bay chụp và cung cấp ảnh trực giao Lạc Địa Bến Tre
Bay chụp và cung cấp ảnh trực giao Lạc Địa Bến Tre
Bay chụp và cung cấp ảnh trực giao Lạc Địa Bến Tre
Bay chụp và cung cấp ảnh trực giao Lạc Địa Bến Tre
Bay chụp và cung cấp ảnh trực giao Lạc Địa Bến Tre

XEM THÊM: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG CỐNG CÁI LỚN,CÁI BÉ, KIÊN GIANG BẰNG UAV