Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt đào tạo và chuyển giao công nghệ UAV trong tính toán thể tích than đá tại Công ty Điện Lực Vân Phong.

Địa điểm chuyển giao: Vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa.

Mục tiêu đào tạo UAV:

  1. Sử dụng thiết bị bay Phantom 4 RTK
  2. Sử dụng máy thu GNSS Hi Target
  3. Sử dụng phần mềm PIX 4D

Các phần mềm và thiết bị do công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt cung cấp bản quyền.

Thời gian đào tạo 2 ngày bao gồm lý thuyết và thực hành tính toán 1 đống than đá ngoài trời.

Một số hình ảnh đào tạo, chuyển giao UAV tại Điện lực Vân Phong.

Đào tạo và chuyển giao UAV Công ty Điện lực Vân Phong
Đào tạo và chuyển giao UAV Công ty Điện lực Vân Phong
Đào tạo và chuyển giao UAV Công ty Điện lực Vân Phong
Đào tạo và chuyển giao UAV Công ty Điện lực Vân Phong

Xem thêm: Dịch vụ khảo sát địa hình chuyên nghiệp