Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt tham gia khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 và thành lập mô hình 3D tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng.

Quy mô khảo sát địa hình 250Ha, địa hình đồi thông, rừng thông.

Mục đích phục vụ thiết kế ý tưởng và lập quy hoạch

Đơn vị thiết kế Archetype Group.

Khảo sát địa hình được Archetype Group sử dụng
Khảo sát địa hình được Archetype Group sử dụng
Nhân sự Bách Việt và mặt cắt bình đồ địa hình
Nhân sự Bách Việt và mặt cắt bình đồ địa hình

Thời gian thực hiện 30 ngày làm việc.

Các thiết bị khảo sát địa hình gồm:

  1. Máy toàn đạc Topcon ES 105
  2. Máy GNSS RTK
  3. Máy thủy bình NA 730 Plus

Sản phẩm bàn giao:

Bình đồ địa hình do Bách Việt thực hiện
Bình đồ địa hình do Bách Việt thực hiện
  1. Mô hình 3D
  2. Bản đồ địa hình
  3. Báo cáo khảo sát địa hình
  4. Các mốc khống chế tọa độ, cao độ
  5. Mốc ranh dự án

Một số hình ảnh khảo sát địa hình Đức Trọng, Lâm Đồng

Khảo sát địa hình 1/500 Đức Trọng Lâm Đồng bằng Flycam
Khảo sát địa hình 1/500 Đức Trọng Lâm Đồng bằng Flycam
Khảo sát địa hình 1/500 Đức Trọng Lâm Đồng
Khảo sát địa hình 1/500 Đức Trọng Lâm Đồng

Xem thêm: Khảo sát địa hình chuyên nghiệp