Khảo sát địa hình 3D có ý nghĩa, vai trò rất quan trọng trong các thiết kế độc đáo, cận thiên nhiên. Nhằm gìn giữ, tôn trọng cảnh quan thiết nhiên. Dựa vào thiên nhiên để khai thác điểm độc đáo của thiết kế. Nhà thiết kế cảnh quan cần đến khảo sát địa hình 3D bằng UAV. Cùng Bách Việt điểm qua dự án Scan 3D địa hình bằng UAV tại Phong Nha Quảng Bình sau đây nhé.

Liên hệ khảo sát địa hình 3D UAV Quảng Bình 0903692185

Mục đích khảo sát địa hình 3D UAV

Phong Nha Kẽ Bàn 1 khu vực núi đá vôi độc đáo tại Việt Nam. Với địa hình núi cao, hiểm trở nhưng tuyệt đẹp. Khảo sát địa hình thể hiện vách đá, địa hình nguyên bản để thiết kế ý tưởng.

Các vách đá, các hố bom được mô tả trực quan và đúng tỷ lệ 1:1

Kết quả khảo sát địa hình 3D góp phần tăng tính thực tế, trực quan cho đơn vị thiết kế

Mục đích khảo sát địa hình 3D UAV
Mục đích khảo sát địa hình 3D UAV

Kết quả khảo sát địa hình 3D Phong Nha, Quảng Bình

Kết quả khảo sát địa hình 1/500 và 3D được đưa vào phần mềm SketchUp phục vụ thiết kế. Thiết bị khảo sát địa hình là Phantom 4 RTK và Máy GNSS Hi Target V30 plus.

Sản phẩm bàn giao:

  1. Clip quay phim
  2. VR 360
  3. Ảnh trực giao
  4. Mô hình độ cao số
  5. Bình đồ địa hình 1/500
  6. Mô hình 3D point cloud
  7. Mô hình 3D mesh
  8. Mô hình 3D load vào sketchup

Một số hình ảnh khảo sát địa hình 3D Phong Nha

Một số hình ảnh khảo sát địa hình 3D Quảng Bình.

Mục đích khảo sát địa hình 3D UAV
Mục đích khảo sát địa hình 3D UAV
Kết quả khảo sát địa hình 3D đưa vào phần mềm Sketchup để thiết kế
Kết quả khảo sát địa hình 3D đưa vào phần mềm Sketchup để thiết kế
Khảo sát địa hình 3D Phong Nha Quảng Bình
Khảo sát địa hình 3D Phong Nha Quảng Bình
Máy thu GNSS
Máy thu GNSS
Phương pháp bay chụp 3D PPK
Phương pháp bay chụp 3D PPK

Xem thêm bài: KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH 1/500 QUY NHƠN BÌNH ĐỊNH