Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt tham gia cùng Mobi G thực hiện Bay chụp UAV phục vụ đếm cây rừng Hòa Bình băng công nghệ ứng dụng AI.

LIÊN HỆ TƯ VẤN 0903692185

Mục tiêu bay chụp FLycam tại Hòa Bình

Mục tiêu bay chụp và phân tích dữ liệu cây keo qua các năm phục vụ đếm số lượng cây keo trong 1 lô rừng trồng.

Địa điểm: huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Thiết bị bay chụp là Phantom 4 RTK và DJI M300 Sensor L1.

Ngoài ra còn các thiết bị bổ trợ như máy định vị GNSS Hi Target V30 Plus.

Quy mô bay chụp: 680 ha rừng trồng.

Phần mềm đếm cây trồng có ứng dụng AI để phân tích và xuất kết quả.

Một số hình ảnh bay chụp rừng tại Hòa Bình

Set up trạm thu tĩnh GNSS
Set up trạm thu tĩnh GNSS
Bay chụp đếm cây rừng trồng bằng Phan tom RTK
Bay chụp đếm cây rừng trồng bằng Phan tom RTK
Cây keo chụp bằng Phantom 4 RTK
Cây keo chụp bằng Phantom 4 RTK
Bay chụp UAV phục vụ đếm cây rừng Hòa Bình
Bay chụp UAV phục vụ đếm cây rừng Hòa Bình

Xem thêm bài: Dịch vụ khảo sát địa hình bằng Flycam (UAV) RTK