Lần trước, Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt đã thực hiện khảo sát đia hình 3D tại Pắc Ta, Tân Uyên, Lai Châu. Kết quả thành công tốt đẹp nên lần này chúng tôi khảo sát địa hfinh 3D cho 6 khu vực khác tại Sìn Hồ, Lai Châu. Cùng xem sau nhé

Mục đích khảo sát địa hình 3D Sìn Hồ và thiết bị sử dụng

Lai Châu, nơi mà địa hình núi khá cao, nhưng như vậy làm cho khu vực nơi đây đẹp và thơ mộng. Việc khảo sát địa hình 3D cung cấp dữ liệu trực quan, chính xác và thể hiện cảnh đẹp nơi đây một cách đặc trưng.

Dữ liệu khảo sát địa hình 3D phục vụ công tác thiết kế các dự án nghỉ dưỡng tại nơi đây.

Bách Việt sử dụng phương pháp khảo sát địa hình bằng UAV – thiết bị DJI matrice M300 sensor L1 chính xác cao và phù hợp địa hình núi cao nơi đây.
Để nâng cao độ chính xác, chúng tôi sử dụng thiết bị GNSS RTK Hi Target V30 Plus để đo đạc địa hình và GCP, CP.

Thu tĩnh GNSS Hi Target V30 Plus
Thu tĩnh GNSS Hi Target V30 Plus

Kết quả khảo sát địa hình 3D Sìn Hồ

  • File bình đồ địa hình: file dwg load vào sketchup phục vụ thiết kế;
  • Mô hình 3D Point Cloud: E57;
  • Clip quay phim dự án: 6 clip;
  • Ảnh panorama 360: 36 ảnh;
  • Ảnh trực giao toàn dự án;
  • Mốc tọa độ, cao độ tại thực địa: 10 mốc.
Đo đạc GCP
Đo đạc GCP

Hình ảnh khảo sát địa hình 3D Sìn Hồ La Châu

Khảo sát địa hình 3D Sìn Hồ Lai Châu
Khảo sát địa hình 3D Sìn Hồ Lai Châu
Khảo sát địa hình 3D Sìn Hồ Lai Châu
Khảo sát địa hình 3D Sìn Hồ Lai Châu