Khảo sát địa hình 1/500 tại xã Hạ Lâm huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng được Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt thực hiện vào tháng 4 năm 2021.

Mục địch khảo sát địa hình:

Phục vụ thiết kế trang trại farm và kết hợp nghỉ dưỡng.

Phạm vi công việc khảo sát địa hình:

Khảo sát địa hình và đo đạc hiện trạng tỷ lệ 1/500 tọa độ VN2000

Bay chụp khảo sát địa hình và thành lập bình đồ ảnh trực giao

Địa điểm khảo sát:

Xã Hạ Lâm huyện Đạ Houai tỉnh Lâm Đồng

Một số hình ảnh khảo sát

Khảo sát địa hình 1/500 tại xã Hạ Lâm huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng
Khảo sát địa hình 1/500 tại xã Hạ Lâm huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng
Khảo sát địa hình 1/500 tại xã Hạ Lâm huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng
Khảo sát địa hình 1/500 tại xã Hạ Lâm huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng
Khảo sát địa hình 1/500 tại xã Hạ Lâm huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng
Khảo sát địa hình 1/500 tại xã Hạ Lâm huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng
Khảo sát địa hình 1/500 tại xã Hạ Lâm huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng
Khảo sát địa hình 1/500 tại xã Hạ Lâm huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng
Khảo sát địa hình 1/500 tại xã Hạ Lâm huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng
Khảo sát địa hình 1/500 tại xã Hạ Lâm huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng

XEM THÊM: KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH TÀ PỨA MÊ PU ĐỨC LINH BÌNH THUẬN VÀ BAY CHỤP UAV