Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt thực hiện khảo sát địa hình núi Bokoh Campuchia bằng Flycam. Núi Bokoh là ngọn núi cao và rộng lớn tại Campuchia.

Quy mô khảo sát địa hình 20Ha tỷ lệ 1/500, 100Ha tỷ lệ 1/2000

Sản phẩm khảo sát địa hình 3D:

  1. 3D point Cloud
  2. 3D mesh
  3. Bình đồ địa hình
  4. Ảnh trực giao
  5. File Panorama 360
  6. File video 4K

Thời gian thực hiện 14 ngày làm việc, với thiết bị khảo sát địa hình

  1. Máy GNSS emlid
  2. DJI Phantom 4 RTK

Một số hình ảnh khảo sát địa hình tại Campuchia

Khảo sát địa hình núi Bokoh Campuchia bằng Flycam
Khảo sát địa hình núi Bokoh Campuchia bằng Flycam
Cài đặt trạm base thu tĩnh GNSS tại Campuchia
Cài đặt trạm base thu tĩnh GNSS tại Campuchia

Xem thêm bài: Khảo sát địa hình chuyên nghiệp