Khảo sát địa hình và bay chụp 3D bằng DRONE tại Bảo Lộc, Bảo Lâm Lâm Đồng.

Mục đích khảo sát địa hình và thành lập mô hình 3D phục vụ công tác thiết kế.

Địa điểm: Lộc Nam, Bảo Lâm, Lâm Đồng

Thiết bị khảo sát gồm:

Khảo sát địa hình và bay chụp 3D bằng DRONE tại Bảo Lộc Lâm Đồng
Khảo sát địa hình và bay chụp 3D bằng DRONE tại Bảo Lộc Lâm Đồng
  1. Máy thu GNSS RTK Hi Target
  2. Máy toàn đạc điện tử
  3. Phantom 4 Pro và thiết bị PPK.

Một số hình ảnh thực hiện khảo sát và bay chụp tại Bảo Lộc

Khảo sát địa hình và bay chụp 3D bằng DRONE tại Bảo Lộc Lâm Đồng
Khảo sát địa hình và bay chụp 3D bằng DRONE tại Bảo Lộc Lâm Đồng
Khảo sát địa hình và bay chụp 3D bằng DRONE tại Bảo Lộc Lâm Đồng
Khảo sát địa hình và bay chụp 3D bằng DRONE tại Bảo Lộc Lâm Đồng
Khảo sát địa hình và bay chụp 3D bằng DRONE tại Bảo Lộc Lâm Đồng
Khảo sát địa hình và bay chụp 3D bằng DRONE tại Bảo Lộc Lâm Đồng
Khảo sát địa hình và bay chụp 3D bằng DRONE tại Bảo Lộc Lâm Đồng
Khảo sát địa hình và bay chụp 3D bằng DRONE tại Bảo Lộc Lâm Đồng
Khảo sát địa hình và bay chụp 3D bằng DRONE tại Bảo Lộc Lâm Đồng
Khảo sát địa hình và bay chụp 3D bằng DRONE tại Bảo Lộc Lâm Đồng
Khảo sát địa hình và bay chụp 3D bằng DRONE tại Bảo Lộc Lâm Đồng
Khảo sát địa hình và bay chụp 3D bằng DRONE tại Bảo Lộc Lâm Đồng

XEM THÊM: ĐO ĐẠC HOÀN CÔNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH SAMIN QUẬN 7