Khảo sát địa hình 3D bằng UAV và đo đạc ranh đất là 2 nhiệm vụ quan trọng của gói thầu Khảo sát địa hình 3D Đức Trọng Lâm Đồng. Khu vực Đức Trọng giáp ranh huyện Di Linh. Khu vực đồi trồng cafe có view khá đẹp. Với địa thế giáp đường, có suối phù hợp để thực hiện một khu nghỉ ngơi nhỏ cho gia đình và canh tác nông nghiệp.

Mục đích khảo sát địa hình 3D tại Đức Trọng

Mục đích khảo sát địa hình Đức Trọng gồm:

  1. Đo đạc kiểm tra lại diện tích đất.
  2. Khảo sát địa hình 3D và cung cấp mô hình địa hình 3D phục vụ thiết kế ý tưởng.

Kết quả khảo sát địa hình cho cái nhìn tổng quan về dự án, về mối tương quan với các khu vực lân cận:

  1. Khu dân cư
  2. Giao thông
  3. Cấp điện
  4. Các view hồ xung quanh dự án
Khảo sát địa hình 3D Đức Trọng Lâm Đồng
Khảo sát địa hình 3D Đức Trọng Lâm Đồng

Phương pháp khảo sát địa hình 3D

Bách Việt sử dụng phương pháp DGPS để đo đạc ranh đất. Đồng thời sử dụng Phantom 4 RTK để khảo sát địa hình, thành lập mô hình 3D địa hình.

Phương pháp bay chụp với lưới ô vuông. Góc camera là 60 độ.

Các điểm GCP được sử dụng để kiểm tra kết quả xử lý.

Phần mềm xử lý dữ liệu là Agisoft metashape.

Sản phẩm khảo sát địa hình 3D

Sản phẩm của khảo sát địa hình 3D Đức Trọng gồm;

  1. Ảnh trực giao
  2. Mô hình 3D point cloud
  3. Mô hình 3D mesh được import vào SketchUp.
  4. Bình đồ địa hình 1/500.

Hình ảnh khảo sát địa hình Đức Trọng, Bình Dương

Một số hình ảnh khảo sát địa hình tại thực địa

Hiện trạng khu vực khảo sát
Hiện trạng khu vực khảo sát
Đo đạc bằng GNSS RTK
Đo đạc bằng GNSS RTK

Xem thêm bài: SCAN 3D ĐỊA HÌNH BẰNG UAV TẠI PHONG NHA QUẢNG BÌNH