Công ty Bách Việt thực hiện khảo sát địa hình 67Ha sông Nhật tại Phú Mỹ, tỉnh Bà rịa – Vũng Tàu bằng đo sâu hồi âm kết hợp đo GNSS RTK.

Giới thiệu về đo sâu hồi âm lòng sông tại Vũng Tàu

Quy mô khảo sát địa hình: 67Ha gồm trên cạn và dưới nước

Thiết bị sử dụng:

  1. Máy đo sâu hồi âm
  2. Máy thu GNSS
  3. Máy đo sâu hồi âm cầm tay (ở các vị trí gần bờ, khu nuôi hàu…)
  4. Phần mềm xử lý Eye4software Hydromagic.

Một số hình ảnh đo sâu hồi âm tại Vũng Tàu

Khảo sát địa hình lòng sông Nhật Phú Mỹ Vũng Tàu
Khảo sát địa hình lòng sông Nhật Phú Mỹ Vũng Tàu
Lập trạm quan trắc mức nước
Lập trạm quan trắc mức nước
Đo đạc chi tiết vùng cạn
Đo đạc chi tiết vùng cạn
Kiểm tra thiết bị trước khi đo đạc
Kiểm tra thiết bị trước khi đo đạc

Xem thêm: ĐO ĐẠC KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH DƯỚI NƯỚC VŨNG TÀU